Επιστροφές
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαναχώρηση είναι η κατάσταση του προϊόντος να είναι στην Αρχική του Συσκευασία, Σφραγισμένο και να συνοδεύεται από το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς.Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

Εργοστασιακά Προβληματικό Προϊόν κατά την Παραλαβή του ( D.O.A ).
Εάν παραλάβατε εργοστασιακά προβληματικό προϊόν έχετε το δικαίωμα επιστροφής του εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την DATAzero.
Εφόσον Ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και ο Κατασκευαστής κρίνει την Αντικατάσταση D.O.A τότε θα σας επιστραφεί ένα καινούργιο προϊόν με δικά μας έξοδα.

Επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων (πχ. λόγο χρώματος), γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εφ’ όσον το προϊόν δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί.

Επίσης, επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές, σε περιπτώσεις φθοράς ή αλλοίωσης της συσκευασίας του.

Η DATAZERO, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται επιστροφές προϊόντων όταν κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

Εγγυήσεις
Όλες οι συσκευές συνοδεύονται από εγγύηση από τον εκάστοτε Πιστοποιημένο Refurbisher.
Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο προϊόν σας εντός της Χρονικής Περιόδου της Εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την επιστροφή του σε εμάς.
Όλες οι Επισκευές ή Αντικαταστάσεις πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένα Επισκευαστικά κέντρα του εκάστοτε Πιστοποιημένου Refurbisher και Όχι από την Εταιρία DATAzero.
Eμείς θα ασκήσουμε την μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να σας παρέχουμε την ταχύτερη επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής σας.